Ιστορικό

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

Με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) συστήνεται η ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ με σκοπό την ανάπτυξη ενός Πάρκου Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας.  Σ’αυτήν συμμετέχουν οι σημαντικότερες εταιρίες πληροφορικής της Βορείου Ελλάδος και αρκετοί Φορείς και Οργανισμοί της πόλης

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ

Σε συνεργασία με διεθνή οίκο Real Estate η ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αξιολογεί περισσότερα από 20 οικόπεδα στην περιαστική Θεσσαλονίκη και καταλήγει σε οικόπεδο 100 στρεμμάτων στην περιοχή της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής του Δήμου Πυλαίας

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

Μετά από συμφωνία με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή υπογράφεται προσύμφωνο αγοράς οικοπέδου έκτασης περίπου 100 στρεμμάτων

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ Κ.Υ.Α. – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003

Σε συνεργασία με εταιρεία συμβούλων, γίνεται η προετοιμασία και η κατάθεση στο Υπουργείο Ανάπτυξης του φακέλου για την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης

 

ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Κ.Υ.Α)- ΜΑΡΤΙΟΣ 2004

Τον Μάρτιο 2004 εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Α.Ε. ως φορέα ΒΕΠΕ σύμφωνα με τον Νόμο 2545/97 και τον καθορισμό των ορίων της Τεχνόπολης, καθώς και η έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2004

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου οι αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Φορέα ανατέθηκαν στην ΒΙΠΕΤΒΑ Α.Ε. η οποία διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέματα υποδομών

 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Ο.Ρ.Θ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004

Τον Ιανουάριο 2004, ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης και η Νομαρχία Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, με ομόφωνες αποφάσεις και διακομματική συνεννόηση εισηγούνται θετικά για τον φάκελο της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005

Υπογραφή σύμβασης με τους μελετητές για την εκπόνηση της Πολεοδομικής Μελέτης και του Ρυμοτομικού Σχεδίου εντός των ορίων της ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005

Υποβάλλεται προς έλεγχο και έγκριση η Πολεοδομική Μελέτη και το Ρυμοτομικό Σχέδιο της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ- ΙΟΥΛΙΟΣ 2005

Υπογράφεται η σύμβαση Μελέτης Έργων Υποδομής, όπου περιλαμβάνονται τα δίκτυα Οδοποιίας, Ύδρευσης, Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Ομβρίων και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2005

Εκδίδεται στις 21/7/2005 από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, η απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου και ο καθορισμός ποσοστού επιχορήγησης για το έργο της ανάπτυξης της ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ (ΒΕΠΕ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ- ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005

Το Νοέμβριο 2005 υπεγράφεται Μνημόνιο Συνεργασίας με το Δήμο Πυλαίας στο οποίο αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα  από την κατασκευή και λειτουργία της πρώτης Τεχνόπολης στην Ελλάδα στα όρια του Δήμου

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΒΕΠΕ «ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» ΑΠΟ ΤΟΝ Γ.Γ. ΤΗΣ ΠΚΜ - ΜΑΙΟΣ 2006

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίνει την Πολεοδομική Μελέτη και το Ρυμοτομικού Σχεδίου της ΒΕΠΕ

 

ΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006

Εγκρίθηκε με απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η Πράξη Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης και  κατατέθηκε στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση των οριστικών μελετών των έργων υποδομής όπου περιλαμβάνονται τα δίκτυα Οδοποιίας, Ύδρευσης – Αποχέτευσης και Ομβρίων και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Υπογράφεται το οριστικό Συμβόλαιο αγοράς των οικοπέδων από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης ΑΕ με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Υπογράφεται η σύμβαση κατασκευής των έργων υποδομής με την ΕΤΕΘ Α.Ε., εταιρεία του ομίλου J&P ΑΒΑΞ και ξεκινάει η κατασκευή των έργων υποδομής

 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2007

Στις 12 Ιουλίου 2007 γίνεται η τελετή θεμελίωσης της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης

 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007

Ξεκίνησε η διαδικασία για την μεταβίβαση οικοπέδων σε 22 μετόχους της Τεχνόπολης για την εγκατάσταση τους εντός του Πάρκου

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΊΔΑΣ  - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007

Υποβλήθηκε στην Πολεοδομία ο φάκελος για την έκδοσης της οικοδομικής άδειας του νέου κτιρίου της Θερμοκοιτίδας

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΑΘ ΑΕ – ΜΑΙΟΣ 2008

Υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΕΥΑΘ Α.Ε. και της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Α.Ε. για θέματα τεχνολογίας

 

ΈΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για το νέο κτίριο της Θερμοκοιτίδας και ξεκίνησε η κατασκευή του κτιρίου εντός της Τεχνόπολης

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2008

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των έργων υποδομής του πρώτου Πάρκου Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα και πραγματοποιήθηκε η τελετή εγκαινίων

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΚΕΤΑ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2008

Υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). και της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Α.Ε. για θέματα τεχνολογίας

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Γεώργιος Παπανδρέου πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης και ενημερώθηκε για την πορεία και τις προοπτικές του εγχειρήματος

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΑΙΩΝ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τρικαίων. και της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Α.Ε. για θέματα τεχνολογίας και κοινών δράσεων

 

ΈΚΔΟΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΩΣ ΒΕΠΕ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξη η διαπιστωτική απόφαση που προβλέπετε από τον νόμο 2545/97 και έτσι ξεκίνησε η επίσημη λειτουργία του Πάρκου ως Βιομηχανική Περιοχή

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου κτιρίου της Θερμοκοιτίδας εντός της Τεχνόπολης και έγινε η μετεγκατάσταση όλων των εταιρειών σε αυτό

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 7 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ BUSINESS INNOVATION CENTER ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Υπογράφθηκε συμβόλαιο για την αξιοποίηση 7 στρεμμάτων εντός της Τεχνόπολης με την εταιρεία Στεφάνου Α.Ε. για την κατασκευή του Business Innovation Center της Τεχνόπολης όπου θα ενσωματωθούν οι κοινόχρηστες λειτουργίες του Πάρκου

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας και της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Α.Ε.

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (CERN) – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

Στα πλαίσια της υποστήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Τεχνόπολης πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκός Οργανισμού για την Ερευνά στην Σωματιδιακή Φυσική (CERN)

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CLUSTER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΓΓΕΤ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Στα πλαίσια της ανάπτυξης της συνεργασίας των μετόχων της Τεχνόπολης υποβλήθηκε πρόταση για την δημιουργία Cluster Πληροφορικής σε αντίστοιχο πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Ανάπτυξης 2001 Υπογραφή Προσυμφώνου με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή για την αγορά οικοπέδου για την δημιουργία της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης 2003 Αρχικό οικόπεδο Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Δήμο Πυλαίας 2005 Τελετή θεμελίωσης της Τεχνόπολης 2007 Τελετή θεμελίωσης της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης 2007 Ολοκλήρωση 'Εργων Υποδομής 2008 Εγκαίνια Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης 2008 Εγκαίνια Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης 2008 Εγκαίνια Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης από τον Υπουργό Ανάπτυξης 2008 Εγκαίνια Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης 2008 Επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Γ. Παπανδρέου 2008 Επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Γ. Παπανδρέου 2008 Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Δήμο Τρικαίων 2008 Εκδήλωση με την Υπουργό κ. Άννα Διαμαντοπούλου 11-1-2011 Εκδήλωση με το CERN 4-5-2011 Εκδήλωση με τον CERN 4-5-2011 'Ιδρυση Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης 2001 Ολοκλήρωση κτιρίου Θερμοκοιτίδας 2009 Συνέντευξη τύπου παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Άκη Τσοχατζόπουλου Θέμα: Επιλογή χώρου εγκατάστασης 2003 Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης 2004 Εκδήλωση με το CERN 4-5-2011 1η Τακτική Γενική Συνέλευση 2003 Εκδήλωση με την Υπουργό κ. Άννα Διαμαντοπούλου 11-1-2011 Εκδήλωση με την Υπουργό κ. Άννα Διαμαντοπούλου 11-1-2011 68η ΔΕΘ 2003 68η ΔΕΘ 2003 Παγκόσμιο Συνέδριο WCIT 2004 – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Μνημόνιο Συνεργασίας με ΕΥΑΘ 2008 Μνημόνιο Συνεργασίας με ΕΥΑΘ 2008 Επίσκεψη Υφυπουργού Μ. Μπόλαρη 2009 Επίσκεψη Γ.Γ. Περιφέρειας Μ. Λιονή 2010 Επίσκεψη Γραμματέα ΠΑΣΟΚ Σ. Ξυνίδη 2010 Επίσκεψη Ε.Γ. Α. Μαρκόπουλου 2010 Επίσκεψη Υφυπουργού Θ. Τζάκρη 2010 68η ΔΕΘ 2003 ΔΣ Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης-ΣΕΠΕ-ΣΕΠΒΕ 2011 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης-ΣΕΠΕ-ΣΕΠΒΕ 2011 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης-ΣΕΠΕ-ΣΕΠΒΕ 2011 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης-ΣΕΠΕ-ΣΕΠΒΕ 2011 Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Δήμο Πυλαίας 2005 Συμμετοχή στην Έκθεση ΒΑΙΤ EXPO 2008 Συμμετοχή στην Επιχειρηματική Αποστολή CEBIT 2008 Κτίριο Θερμοκοιτίδας 2009 Κτίριο Θερμοκοιτίδας 2009 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης-ΣΕΠΕ-ΣΕΠΒΕ 2011 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης-ΣΕΠΕ-ΣΕΠΒΕ 2011 Εγκαίνια Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης 2008 Τελετή θεμελίωσης της Τεχνόπολης 2007