Εγκατεστημένες επιχειρήσεις

Η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης φιλοξενεί σήμερα τις παρακάτω επιχειρήσεις :

Εταιρείες:

Κτίριο Ε8 - Logismos Κτίριο Γ2 - Τεχνόπολης Θερμοκοιτίδα Κτίριο Ζ2 - Oktabit Κτίριο Γ2 - Τεχνόπολης Είσοδος Τεχνόπολης Κτίριο Α4 - MLS Πληροφορική