Διεθνής εμπειρία

Τα Τεχνολογικά Πάρκα λόγω της φύσης τους διαθέτουν μία σειρά από πλεονεκτήματα σε σχέση με την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, ειδικά όταν αυτά έχουν μία ικανή συμμετοχή επιχειρήσεων και φορέων.

 

Τα μεγάλα τεχνολογικά πάρκα στην Ευρώπη και αλλού, αναπτύσσοντας τη ταυτότητα ενός τεχνολογικού χωριού, λειτουργούν ως κόμβοι ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας. Η ίδρυσή τους αποτελεί συχνά πρωτοβουλία των τοπικών δημόσιων αρχών ενώ ενισχύονται και στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής της κάθε χώρας. "Ένας μεγάλος αριθμός αυτών αποτελεί πρωτοβουλία πανεπιστημίων ενώ διατηρούν και Θερμοκοιτίδες για νέες επιχειρήσεις.

 

Τα τεχνολογικά πάρκα παρέχουν state οf  the art τηλεπικοινωνιακές υποδομές αλλά και μία πλήρη γκάμα συμπληρωματικών υπηρεσιών όπως συνεδριακά κέντρα, αθλοπαιδιές, εστιατόρια, ξενοδοχεία. Δραστηριοποιούνται στη δημιουργία πρότυπων δραστηριοτήτων για νέες τεχνολογίες, επιδεικτικά έργα, εκπαίδευση στελεχών και διάχυση νέων τεχνολογιών.

 

Είναι ιδανικοί χώροι προσέλκυσης τοπικών και ξένων επενδύσεων και δραστηριοποιούνται έντονα για τη δημόσια και διεθνή προβολή τους μέσω οργανωμένων προωθητικών ενεργειών.