Εταιρεία

Το «Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας - Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης Α.Ε.» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) και ιδρύθηκε το 2001 με την συμμετοχή επιχειρήσεων Πληροφορικής και Υψηλής Τεχνολογίας από όλη την Ελλάδα, καθώς και δημόσιους φορείς.

 

Σκοπός της εταιρείας ήταν η ίδρυση του πρώτου Πάρκου Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα τόσο για την επίλυση μερικών από τα προβλήματα των εταιρειών του κλάδου, όπως οι στεγαστικές τους ανάγκες, αλλά ταυτόχρονα και η δημιουργία ενός πλέγμα των σύγχρονων υποδομών και επενδυτικών ευκαιριών, το οποίο θα αποτελέσει πνεύμονα ανάπτυξης τόσο για την Θεσσαλονίκη και την Βόρεια Ελλάδα, όσο και για την χώρα γενικότερα.

 

Η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης είναι εντός των θεσμοθετημένων ορίων της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας και αποτελεί ισχυρό μέλος του οικοσυστήματος της καινοτομίας της Θεσσαλονίκης.

 

Η περιοχή η οποία τελικά επιλέγει για την δημιουργία του Πάρκου βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της πόλης, η οποία είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή της Θεσσαλονίκης, και έχει ήδη εξελιχτεί σε πόλο τεχνολογίας και καινοτομίας, αφού σε μικρή απόσταση βρίσκονται το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Μουσείο Τεχνολογίας και το CEDEFOP. Επίσης στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν διάφορα εμπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα, ξενοδοχεία, ιατρικά κέντρα και εκ παιδευτικά ιδρύματα.

 

Σήμερα, ο αρχικός στόχος της εταιρείας έχει επιτευχθεί με την επίσημη έναρξη λειτουργίας της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης, του πρώτου Πάρκου Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα, αποτέλεσμα ενός επενδυτικού σχεδίου άνω των 12,5 εκ. Ευρώ. Επόμενος στόχος της εταιρείας είναι η αξιοποίηση της συσσωρευμένης εμπειρίας για την δημιουργία ενός δικτύου Τεχνοπόλεων – Θερμοκοιτίδων σε άλλες περιοχές της χώρας μας.