Μέτοχοι - Διοίκηση

Η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης ΑΕ είναι μια πολυμετοχική εταιρία με περισσότερους από 80 μετόχους στους οποίους περιλαμβάνονται εταιρείες πληροφορικής και νέων τεχνολογιών από όλη της Ελλάδα καθώς και μια σειρά κοινωνικών, επιχειρηματικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων:

 

Η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο μετέχουν εκπρόσωποι εταιριών και άλλων φορέων με μακρόχρονη, επιτυχημένη πορεία στο χώρο:

 

Αναστάσιος Τζήκας (Πρόεδρος)

Αντώνιος Γιαλαμαϊδης (Αντιπρόεδρος)

Γιώργος Τρασανίδης

Δοξάκης Αναστασόπουλος

Κωνσταντίνος Κεφαλάς

Παναγιώτης Κετικίδης

Ιωάννης Καματάκης

Παναγιώτης Καραμόσχος

Κωνσταντίνος Μέλλιος