Πρόσκληση σε φοιτητές (πτυχίου ή μεταπτυχιακούς) διαφορετικών κλάδων για νεες ιδεες στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων

Δημοσιεύτηκε
Δημοσιεύτηκε: 01/02/2023

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε μια πρόκληση που χρηματοδοτείται από την ΕΕ για να φανταστείτε νέες λύσεις  Διεπιστημονικές για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων χρησιμοποιώντας επιταχυντές σωματιδίων. Αυτή η πρόκληση θα αντιμετωπιστεί από πολυεπιστημονικές ομάδες που έχουν προσκληθεί να μείνουν, καλύπτοντας όλα τα έξοδα (*), για 10 ημέρες στο Ευρωπαϊκό Επιστημονικό Ινστιτούτο (ESI – https://www.esi-archamps.eu/) στα σύνορα Γαλλίας-Γενεύης.


Περισσότερες λεπτομέρειες στο http://www.ifast-cbi.particle-accelerators.eu

Πρόσκληση σε φοιτητές (πτυχίου ή μεταπτυχιακούς)