Σύμφωνο Συνεργασίας Μεταξύ του Επιμελητηρίου Έβρου και της TECHNOPOLIS ICT PARK

Δημοσιεύτηκε
Δημοσιεύτηκε: 08/01/2018

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σύμφωνο Συνεργασίας Μεταξύ του Επιμελητηρίου Έβρου και της TECHNOPOLIS ICT PARK

 

Την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου ο πρόεδρος του TECHNOPOLIS ICT PARK Αναστάσιος Τζήκας, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Έβρου Χριστόδουλο Τοψίδη, στην Αλεξανδρούπολη. Σκοπός της συνάντησης ήταν η δημιουργία  γέφυρας συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, η οποία επισφραγίσθηκε  με την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας. Οι κύριοι άξονες της συνεργασίας συνοψίζονται στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για την διατήρηση των νέων επιστημόνων στην Ελλάδα.

 

Στόχος αυτής της συμφωνίας είναι η συνεργασία και οι από κοινού προσπάθειες για την ενδυνάμωση του οικοσυστήματος νεοφυών τεχνολογικών επιχειρήσεων μέσα από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καλών πρακτικών και στρατηγικών συνεργειών. Οι άξονες συνεργασίας συνοπτικά είναι:

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κος Χ.Τοψίδης ανέφερε "Είναι μια ευκαιρία να δημιουργήσουμε υποδομές που να επιτρέπουν τους νέους να κεφαλαιοποιήσουν τις δεξιότητες τους, μέσα από την επιχειρηματικότητα" και πρόσθεσε "η νέα συνεργασία ενδυναμώνει την υπό δημιουργία Δομή Στήριξης Επιχειρηματικότητας η οποία μπορεί να αποτελέσει το μέσο για την διατήρησης των νέων επιστημόνων στην Ελλάδα και ειδικότερα στον Έβρο".

 

Ο κος Α. Τζήκας δήλωσε "Η ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ έχει αποκτήσει σημαντική τεχνογνωσία και μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στην σύνδεση των νέων επιχειρηματιών προσφέροντας  σημαντική τεχνογνωσία και ένα πρακτικό κεφάλαιο γνώσης", ενώ αναφέρθηκε στην δυναμική της Ιατρικής σχολής και του τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ., τονίζοντας,  την προοπτική δημιουργίας  επιχειρήσεων στον κλάδο της Βιοτεχνολογίας, με εφαρμογές στην υγεία.

Σύμφωνο Συνεργασίας Μεταξύ του Επιμελητηρίου Έβρου και της TECHNOPOLIS ICT PARK