Θερμοκοιτίδα Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Α.Ε.


Θερμοκοιτίδα Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Επωνυμία Θερμοκοιτίδα Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Διεύθυνση ΒΕΠΕ Τεχνόπολης - Κτίριο Γ2
Τηλέφωνο 2310 365 120
Φαξ 2310 365 121
Url http://www.technopolis.gr
E-mail info@technopolis.gr

 

Η Θερμοκοιτίδα Τεχνόπολη αποτελεί ένα αναπόσπαστο τμήμα της Τεχνόπολη, με πρωταρχικό στόχο να παρέχει τις απαραίτητες υποδομές, υποστηρικτικές υπηρεσίες και χρηματοδοτικά επενδυτικά σχέδια σε επιλεγμένες, καινοτόμες εταιρίες προκειμένου να διασφαλίσουν την επιτυχία και βιωσιμότητά τους στην αγορά.

 

Αποστολή της Θερμοκοιτίδας είναι να εντοπίζει καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και να στηρίζει την εμπορευματοποίησή τους με τρόπο αποτελεσματικό προς όφελος των μετόχων της εταιρίας. Θεματικά, η Θερμοκοιτίδα επικεντρώνεται στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής κι Επικοινωνιών καθώς και σε σχετικά πεδία και συνδέεται άμεσα με το Πάρκο, αξιοποιώντας τα υπάρχοντα δίκτυα και τις συνεργασίες.

 

Η Θερμοκοιτίδα προσφέρει το πεδίο για την ανάπτυξη κι εφαρμογή επιχειρηματικών ιδεών και τεχνολογιών -τις οποίες συνδέει με την Τεχνόπολη, ενώ παράλληλα οι νέες εταιρίες απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα της εγκατάστασής τους σ’ ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον.

 

Οι βασικοί στόχοι της Θερμοκοιτίδας είναι:

• Να στηρίξει νέες εταιρίες από την ίδρυση μέχρι την ολοκληρωμένη ανάπτυξή τους.

• Να αποτελέσει αξιόπιστο συνέταιρο και μέντορα για τις εταιρίες που είναι εγκατεστημένες στη θερμοκοιτίδα.

• Να δώσει το έναυσμα σε επιστήμονες να μετατρέπουν τις ερευνητικές ιδέες και τα ερευνητικά ευρήματα σε βιώσιμα επιχειρηματικά εγχειρήματα συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας.

• Να στηρίξει την καινοτομία και την παραγωγή καινοτόμου γνώσης και τεχνογνωσίας.

• Να συνεισφέρει ενεργά σε εθνικά και διεθνή δίκτυα και προγράμματα.