Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Νέα / Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου: Μελέτη για τη δημιουργία θερμοκοιτίδας καινοτόμου επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης στη Γορτυνία

Η δημιουργία Θερμοκοιτίδας Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης στη Γορτυνία, βρίσκεται στο επίκεντρο μελέτης και συνεργασίας, στην οποία προχωρά ο δήμος Γορτυνίας με την TECHNOPOLIS ICT Business Park Θεσσαλονίκης.

Στόχος της μελέτης, η οποία δίνει έμφαση στην κάτω Γορτυνία,  είναι η  στήριξη της εξωστρέφειας υπαρχουσών επιχειρήσεων και η ενθάρρυνση  της νεοφυούς και καινοτόμου νεανικής επιχειρηματικότητας, μέσα από τις νέες τεχνολογίες, με στόχο την αντιστροφή της πληθυσμιακής και οικονομικής φθίνουσας πορείας της περιοχής.

Η Θερμοκοιτίδα Ανάπτυξης, επιχειρεί μέσα από τις νέες τεχνολογίες να υποστηρίξει επαγγελματικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, κυρίως των νέων, με φυσική ή διαδικτυακή παρουσία στα χωριά της περιοχής, δημιουργώντας μια αμφίδρομη επιχειρηματική και κοινωνική σχέση.

Μια σχέση αμφίδρομη, εξωστρέφειας σε προϊόντα και υπηρεσίες που παράγονται και αναπτύσσονται στην περιοχή, όπως ελαιόλαδο, κτηνοτροφικά προϊόντα κ.α., και αντιστρόφως, προσέλκυσης επισκεπτών στον εναλλακτικό τουρισμό, ιστορικό, μοναστηριακό, αγροτουρισμό, διαδρομές, φαράγγια, ποτάμια, λίμνη κ.α.  με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και προσέλκυσης ψηφιακών νομάδων, κυρίως από τη μεγάλη δεξαμενή της Γορτυνιακής ομογένειας που υπερβαίνει τους 100.000.

Ήδη, και για την καλύτερη γνώση των παραπάνω παραμέτρων οργανώθηκε στο Καλλιάνι Γορτυνίας,  ανοιχτή συνάντηση – διαβούλευση με τη συμμετοχή του δήμαρχου  Γορτυνίας Ευστάθιου  Κούλη,  του προέδρου της Technopolis Θεσσαλονίκης  Τάσου Τζήκα  και συνεργατών του,  αυτοδιοικητικών στελεχών,   επαγγελματιών  και νέων της περιοχής.

Να σημειωθεί, ότι ο δήμος Γορτυνίας είναι ένας  ιδιαίτερος επαρχιακός δήμος, με διασπορά του πληθυσμού του σε πάνω από 150 χωριά και οικισμούς και με   ασυνήθιστες χιλιομετρικές αποστάσεις. Οι λειτουργικές  δυσκολίες στην μετακίνηση και την επικοινωνία των κατοίκων, μαζί με την έντονη διαφορετική εδαφική μορφολογία, ανεβάζουν τον συντελεστή δυσκολίας, στη συγκρότηση  ενιαίου συνεκτικού,  οικονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού ιστού. Αυτή η ανομοιογένεια υπογραμμίζεται,   πιο έντονα, με το διαφορετικό οικονομικό κοινωνικό μοντέλο της ορεινής τουριστικής  Γορτυνίας, που έχει μια δυναμική πορεία ανάπτυξης  έναντι της  …κάτω Γορτυνίας, η οποία κατέχει το 60% της έκτασης και του πληθυσμού,  και είναι, κυρίως, αγροτική περιοχή , χωρίς αξιόλογες αναπτυξιακές μοχλεύσεις και χωρίς να καταφέρνει να απολαμβάνει μέρος της υπεραξίας και του ισχυρού  brand της …πάνω Γορτυνίας.

Πρόκειται στην ουσία για δύο  ασύνδετες και μη αλληλοτροφοδοτούμενες, και αλλησυμπληρούμενες  οικονομίες, ενώ,  χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι η …κάτω Γορτυνία υστερεί μέχρι σήμερα στο να δημιουργήσει συμπληρωματικό  εναλλακτικό  τουριστικό προϊόν , με αιχμή τα μονοπάτια, τα  φαράγγια, τη λίμνη Λάδωνα, τον  αγροτουρισμό, την αξιοποίηση  των κλειστών σπιτιών και σχολείων.  Επίσης,  τα υπέροχα αγροτικά και βιολογικά της προϊόντα (ελαιόλαδο, μέλι, ζυμαρικά, γλυκά, κτηνοτροφικά προϊόντα κ.α.), σχεδόν απουσιάζουν από την εφοδιαστική αλυσίδα της τουριστικής  …πάνω Γορτυνίας και γενικότερα της ευρύτερης περιοχής της Πελοποννήσου.

Τα παραπάνω,  καθιστούν αναγκαία  την ίδρυση και λειτουργία μιας Θερμοκοιτίδας Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, που θα αναπτύξει περαιτέρω την περιοχή και θα μπορέσει να προσφέρει, αφενός στους νέους καινοτόμους επιχειρηματίες  ή  υποψήφιους επιχειρηματίες  της περιοχής, τις αναγκαίες υποδομές και υπηρεσίες να εκκολάψουν τις ιδέες τους και αφετέρου στους υφιστάμενους επαγγελματίες τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται από το σύγχρονο και πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον στο όποιο και δραστηριοποιούνται.

Η ιδιομορφία της περιοχής οδηγεί στη δημιουργία  μιας Θερμοκοιτίδας, κόντρα στους κλασικούς τύπους (αναπτύσσονται κυρίως σε αστικά κέντρα όπου υπάρχει συσσώρευση κεφαλαίου, εργασίας και γνώσης) κάτι που την καθιστά  πρωτοποριακό πιλοτικό μοντέλο σε εθνική κλίμακα, την κάνει ενδιαφέρουσα  και την αναδεικνύει σε  αναπτυξιακό μοχλό στην  άγονη γραμμή της περιφέρειας, προσδίδοντάς της παράλληλα και μία  υβριδική   ολιστική μορφή (πολυεργαλείο).

Η ομογένεια αποτελεί, σε πρώτη φάση,  μια μεγάλη δεξαμενή  της συγκρότησης ενός σοβαρού ιστού με ψηφιακούς νομάδες. Τέλος η  αξιοποίηση των ελκυστικών οικονομικών κινήτρων  για επενδύσεις, λόγω του ότι  η Γορτυνία  συγκαταλέγεται στον στενό πυρήνα χρηματοδότησης  της μεταλιγνιτικής εποχής στη Μεγαλόπολη,   συνιστά μεγάλο πλεονέκτημα και κίνητρο για το εγχείρημα,  όπως επίσης και η ανάπτυξη δημοτικών, και  άλλων ενεργειακών  κοινοτήτων.