Φωτογραφίες Πάρκου

 

Άκολουθεί παρουσίαση με φωτογραφίες του Πάρκου

 

 

O Υπουργός ΑνΥπ Κωστής Χατζηδάκης το ΔΣ της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης και του ΣΕΠΒΕ
Φωτογραφίες του Πάρκου 
Φωτογραφίες του Πάρκου