Σχεδιασμός

Η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε ως ένας ενιαίος, περίκλειστος και ελεγχόμενος χώρος, με πρωτοποριακές σχεδιαστικές αρχές που καθορίζουν μία σαφή και ομοιογενή εικόνα για το σύνολό της. Το 30% της έκτασης της Τεχνόπολης περιλαμβάνει κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, υποδομές και περιμετρικό πράσινο, ενώ η υπόλοιπη έκταση οργανώνεται σε τέσσερις μεγάλες οικοδομικές νησίδες για την εγκατάσταση των επιχειρήσεων.


Ο σχεδιασμός της Τεχνόπολης αποβλέπει στη δημιουργία μιας περιοχής που την χαρακτηρίζουν η υψηλή ποιότητα των υποδομών και η παρουσία πράσινου. Στόχος είναι οι υποδομές να περιλαμβάνουν τη χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών καθώς και φιλικών προς το περιβάλλον και τους εργαζομένους.


Τα κτίρια στην Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης πρέπει να ακολουθούν τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, να εντάσσονται αρμονικά στο περιβάλλον και να χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Είσοδος Τεχνόπολης Έργα Υποδομής Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Έργα Υποδομής