Παρουσιάσεις εκδήλωσης με θέμα: "Τεχνολογίες CERN Επιχειρηματικές Ευκαιρίες"

Δημοσιεύτηκε
Δημοσιεύτηκε: 15/01/2016

Παρουσίαση του Ε. Γαζή με θέμα: Η εμπειρία από τη Συνεργασία με τους Διεθνείς Ερευνητικούς Οργανισμούς 
Παρουσίαση του Ε. Γαζή με θέμα: Η εμπειρία από τη Συνεργασία με τους Διεθνείς Ερευνητικούς Οργανισμούς
Παρουσίαση του Γ. Ασημόπουλου με θέμα: Το πρόγραμμα και οι διαδικασίες εφαρμογής του 
Παρουσίαση του Γ. Ασημόπουλου με θέμα: Το πρόγραμμα και οι διαδικασίες εφαρμογής του
Παρουσίαση του Δ. Σαμψωνίδη με θέμα: Case study «Μια επιτυχημένη ερευνητική συνεργασία» 
Παρουσίαση του Δ. Σαμψωνίδη με θέμα: Case study «Μια επιτυχημένη ερευνητική συνεργασία»
Παρουσίαση του Π. Σουκουλιά με θέμα: Συνεργασία Ελληνικών Επιχειρήσεων του CERN 
Παρουσίαση του Π. Σουκουλιά με θέμα: Συνεργασία Ελληνικών Επιχειρήσεων του CERN