Ημερίδα με θέμα: Τεχνολογική καινοτομία στις θερμοκοιτίδες της Θεσσαλονίκης

Δημοσιεύτηκε
Δημοσιεύτηκε: 11/05/2016

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνει ημερίδα με θέμα: Τεχνολογική καινοτομία στις θερμοκοιτίδες της Θεσσαλονίκης.

Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση καινοτόμων προγραμμάτων στήριξης επιχειρηματικότητας από τους σχετικούς φορείς.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 11 Μαίου 2016 στις 18.00 - 20.00 στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ημερίδα με θέμα: Τεχνολογική καινοτομία στις θερμοκοιτίδες της Θεσσαλονίκης
Ημερίδα με θέμα: Τεχνολογική καινοτομία στις θερμοκοιτίδες της Θεσσαλονίκης 
Ημερίδα με θέμα: Τεχνολογική καινοτομία στις θερμοκοιτίδες της Θεσσαλονίκης