Πρόσκληση Συμμετοχής στον Διασυνοριακό Διαγωνισμό Καινοτομίας Business Passport

Δημοσιεύτηκε
Δημοσιεύτηκε: 09/02/2023

Business Passport
Πρόσκληση Συμμετοχής στον Διασυνοριακό Διαγωνισμό Καινοτομίας Business Passport 
Πρόσκληση Συμμετοχής στον Διασυνοριακό Διαγωνισμό Καινοτομίας Business Passport
Κριτήρια Αξιολόγησης 
Κριτήρια Αξιολόγησης
Invitation to the Business Passport Cross-Border Innovation Competition 
Invitation to the Business Passport Cross-Border Innovation Competition
Evaluation Criteria 
Evaluation Criteria