Εκδηλώσεις

Τακτική Γενική Συνέλευση της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης

Δημοσιεύτηκε
29/06/2012 - 29/06/2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρίας «ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ-ΠΑΡΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ. στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στη ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης.